1. Thanh toán bằng hình thức tiền mặt:

Địa chỉ văn phòng: Số 68 Nguyễn Huệ , P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

a. STK Công Ty:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần ZoomWorld Invest

  • Vietcombank – CN Kỳ Đồng HCM: 0721000601400

b. STK Cá Nhân

Chủ tài khoản: (Ông) Phạm Ngọc Quốc Việt

  • MB Bank – NH Quân Đội – Số tài khoản: 0123488885678
  • Vietcombank – Kỳ Đồng HCM – Số tài khoản: 0721000571284