Theo bộ thông tin và truyền thông, cuối năm 2015 có 52% dân số Việt Nam sử dụng internet. Do vậy ngoài phương pháp Marketing truyền thống, marketing online bùng nổ như 1 cơ hội giúp cá nhân, doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận trong kinh doanh. Hiểu...